Cabang

Pengurus AIPI Cabang Bandung

SUSUNAN KEPENGURUSAN

ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA CABANG BANDUNG

 

Dewan Penasehat

:

H. Agus Muchyidin

   

:

Dr. Rusadi Kantaprawira
  Prof. Drs. Cecep Syarifuddin
  

 

 Ketua :...
 Sekretaris:Dr. Arry Bainus 
 Wakil Sekretaris:Drs. Herry Suharyadi, MA 
  Drs. Ikin Sodikin
 Bendahara:Eka Zulandari
   
 Komisi – Komisi :
 Komisi Publikasi dan Penerbitan    
  : Caroline Paskarina
  : Oman Abdurachman
   
 Komisi Organisasi dan Anggota   
  : Yaya M. Abdul Azis
  : Arry Jauhari
   
Komisi Penelitian dan Temu Ilmiah  
  : Ika Mardiah
  : Widya Setiabudi